Kostymekonkurranse på TorsdagsKlubben


Velkommen til fest på TK!

Mat, Kiosk, Turneringer, Premier, TimeOut med lystenning.

Kostymekonkurranse - kle deg ut som forbokstaven din - F som flodhest eller Fantorangen...

Premie til beste kostyme!

Tilbake