Cov19-bestemmelsene i påsken


Kirkene må dessverre stenge ned igjen -

Vi skulle ønsket oss en påske uten restriksjoner og virusproblematikk hengende over oss.

Men så får vi ikke det vi ønsker.. Da må vi prøve lage dagene så gode som mulig og gjøre det beste ut av tiden som kommer. Reglene som nå er innført, gjelder ut påsken og til 12. april.

Med de beste ønsker om en god påske til deg og dine!

Se KAs Anbefalinger her 

 

På bakgrunn av myndighetenes anbefalinger om å ikke gjennomføre fysiske aktiviteter eller arrangement, med de nye forsterkede nasjonale tiltakene, gjelder følgende i Den norske kirke:

  • Planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter bør holdes digitalt eller avlyses til og med 12. april.
  • Begravelser kan gjennomføres med inntil 50 deltakere, dog med inntil 30 for de som er under tiltaksnivå A.
  • Planlagte vielser og dåp kan gjennomføres med de deltakerbegrensninger som gjelder. Dette må uansett avgjøres lokalt.
  • Anbefaling om 2 meter avstand og bruk av munnbind på steder man ikke klarer å overholde dette.
  • Arbeidsgiver skal sørge for hjemmekontor der dette er praktisk mulig.
  • Barne- og ungdomsarbeidet kan gjennomføres innenfor trafikklysmodellen for de som er under nye nasjonale regler. For nivå A og i Oslo er det strengere restriksjoner.
  • Vi gjør oppmerksomme på at i flere kommuner gjelder lokale forskrifter med strengere restriksjoner enn de nasjonale reglene.
  • Det oppfordres til at menighetene omlegger til digital virksomhet, dersom dette er mulig og det er ressurser til det. Det diakonale tilbudet bør i tillegg ivaretas på best mulig måte uten større fysiske samlinger, for. eksempel gjennom en-til-en-samtaler, mv.

Dersom man unntaksvis lokalt beslutter å gjennomføre et arrangement som ikke kan utsettes, anbefaler vi en grundig gjennomlesning av smittevernveilederen.

Vi oppfordrer også til Digitale felleskap i kirken

Tilbake