Nye Koronabestemmelser for kirkene -


 Gudstjenestelivet er forsiktig i gang i Senja. Justerte reguleringer og pålegg - 

  1. Når du kommer til gudstjeneste må du registrere deg på et skjema i våpenhuset. Myndighetene har stilt som betingelse for å samles at det kan gjøres greie for hvem som har deltatt. Deltakerlisten makuleres etter (10) 14 dager.
  2. Det kan være opp til (200) 50 personer i kirken (gjelder bare Lenvik og Finnsnes kirke, som er stor nok). De andre kirkene i Senja begrenses av størrelsen, mulig (80-50) 20-50 deltakere – om kirkerommet er stort nok. Fastmonterte benker brukes annen hver, der det er for liten avstand.
  3. Deltakerne må sitte 1 m fra hverandre (- gjelder ikke personer i samme husstand)
  4. Bruk håndvask flittig. Det er lagt opp til et forsterket renhold.
  5. Det kan gjennomføres nattverd og dåp.
  6. Følg instruksjonene.

Se KAs SMITTEVERNVEILEDER

 

 

Vi oppfordrer også til Digitale felleskap i kirken

Tilbake