Menighetsmøte i Torsken menighet


Torsken menighetsråd avholder menighetsmøte i Medby kapell 14. mars etter gudstjenesten som starter kl 11.

Les mer

 

Menighetsmøte i Torsken menighet


Torsken menighetsråd avholder menighetsmøte i Medby kapell 14. mars etter gudstjenesten som starter kl 11.

Les mer

 

Konfirmantpåmelding Lenvik


Les mer

 

Konfirmantpåmelding Lenvik


Les mer

 

Nye Koronabestemmelser for kirkene -


 Gudstjenestelivet er forsiktig i gang i Senja. Justerte reguleringer og pålegg -  Når du kommer til gudstjeneste må du registrere deg på et skjema i våpenhuset. Myndighetene har stilt som betingelse for å samles at det kan gjøres greie for hve...

Les mer

 

Nye Koronabestemmelser for kirkene -


 Gudstjenestelivet er forsiktig i gang i Senja. Justerte reguleringer og pålegg -  Når du kommer til gudstjeneste må du registrere deg på et skjema i våpenhuset. Myndighetene har stilt som betingelse for å samles at det kan gjøres greie for hvem som har deltatt. Deltakerlisten makuleres etter ( 10)  14 dager. Det kan være opp til ( 200)  50 personer i kirken (gjelder bare Lenvik og...

Les mer