Supplerende nominasjon


Det er åpnet for supplerende nominasjon når det som her bare er godkjent listeforslag fra nominasjonskomiteen. Frist for innlevering av forslag til supplerende nominasjon er 15. mai 2023 kl. 12 . 

Les mer
 

Supplerende nominasjon


Det er åpnet for supplerende nominasjon når det som her bare er godkjent listeforslag fra nominasjonskomiteen. Frist for innlevering av forslag til supplerende nominasjon er 15. mai 2023 kl. 12 . 

Les mer

Menighetsrådsvalg 2023


Høsten 2023 er det menighetsrådsvalg. Menighetsrådene i Berg, Torsken og Tranøy har nedsatt en nominasjonskomité som lager en liste til dette valget. Nå er listene til valget klart. 

Les mer
 

Menighetsrådsvalg 2023


Høsten 2023 er det menighetsrådsvalg. Menighetsrådene i Berg, Torsken og Tranøy har nedsatt en nominasjonskomité som lager en liste til dette valget. Nå er listene til valget klart. 

Les mer

Kreativ kveld i Finnsnes kirke, peisestua


Oppstart : Fredag 25. november 2022, kl. 17:00

Les mer
 

Kreativ kveld i Finnsnes kirke, peisestua


Oppstart : Fredag 25. november 2022, kl. 17:00

Les mer

Registrering av festeansvarlig

Registreringer etter 1. juni 2023 vil ikke bli innregistrert i gravplass-systemet før utpå høsten. Rydding av nedfalte gravmerker og innme...

Les mer

Søk etter festeansvarlig og sletting av graver

Senja kirkelige fellesråd har i samarbeid med Senja kommune hatt en større aksjon, for å finne festeansvarlige til flere tusen gravlagte...

Les mer

Mer enn 3000 graver står i fare for å bli slettet

Senja kommunen har over 15.000 gravlagte og hver grav skal ha en fester. En fester er en som er ansvarlig for graven, en som holder graven ...

Les mer

Konfirmantpåmelding i Lenvik 2023

Velkommen som konfirmant i Lenvik menighet.

Les mer