Gravplassene


Det er 27 gravplasser i Senja kommune

Gravplassene tilhører den enkelte menighet, og nedenfor ser du hvilke som tilhører den enkelte menighet.

Senja kirkelige fellesråd skal i løpet av noen år digitalisere alle sine gravkart til SOSI-standard.
I 2020 får vi utført dette på 7 gravplasser, og resten tas etterhver som økonomien tillater.
Kartene vil bli tilgjengelig på nettsidene, og vil gjøre det lettere for publikum å finne frem til riktig gravsted.

 

Senja kirkelige fellesnemnd vedtok den 04.06.19 VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SENJA KOMMUNE 
 
Trykk på VEDTEKTER og last ned, samt -  Betalingsnormer for Senja kirkelige fellesråd.
 
 

Søke på gravplassene

Du kan nedenfor se hvem som er gravlagt på gravplassene i Lenvik og Tranøy.
Gravplassene på Berg og Torsken er ikke registrert elektronisk enda. Senja KF har som mål å få dette arbeidet gjort snarest mulig. "Slekt og Datas Gravminnebase" har gjort en del registreringer, samt se i databasen til "DIS Norge".


Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Berg menighet:

Les mer

 

Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Lenvik menighet:

Les mer

 

Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Torsken menighet:

Les mer

 

Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Tranøy menighet:

Les mer