Gravplassene


Det er 27 gravplasser i Senja kommune

Nedenfor ser du hvilke som tilhører den enkelte menighet.

Senja kirkelige fellesråd er gravplassmyndigheten i Senja kommune. Det arbeides med å få digitalisert alle gravplassene i Senja, og vi håper å få alle gravkart over på SOSI-standard, slik at man kan få opp kartbilde av hver gravplass, som viser graven man søker.
I 2020 får vi utført dette på 7 gravplasser, og resten tas etter hvert som økonomien tillater.
Kartene vil bli tilgjengelig på nettsidene, og vil gjøre det lettere for publikum å finne frem til riktig gravsted.

Se vår informasjonsbrosjyre "Ved livets slutt"


Senja kirkelige fellesnemnd vedtok den 04.06.19 VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SENJA KOMMUNE 

 
Trykk på VEDTEKTER og last ned, samt -  Betalingsnormer for Senja kirkelige fellesråd.
 

Skjema til Gravleggings-søknad: Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon kan lastes ned. Fylles ut og sendes post@senja.kirken.no
Et begravelsesbyrået hjelper også med å kontakte gravplassmyndigheten.

 

Søke på gravplassene

Du kan nedenfor se hvem som er gravlagt på gravplassene i Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken.
Noen gravplasser i Berg og Torsken er ikke registrert elektronisk enda. Senja KF har som mål å få dette arbeidet gjort snarest mulig. "Slekt og Datas Gravminnebase" har gjort en del registreringer, samt se i databasen til "DIS Norge".


Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Berg menighet:

Les mer

 

Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Lenvik menighet:

Les mer

 

Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Torsken menighet:

Les mer

 

Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Tranøy menighet:

Les mer