Gravplassene i Berg menighet


Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Berg menighet:

De 4 gravplassene (kirkegårdene) i Berg sokn er i gravplass-systemet tildelt 40-serien. Gravplass-systemet har gravplassnr, felt, rekke, og grav (42.A.01.002). I tillegg har festeavtalen på grav(er) festenummer som starter med gravplassnr.

41. Skaland (delvis digitalisert)

42. Senjahopen 

43. Finnsæter

44. Ersfjord

 

Her kan du søke på kirkegårdene.

 

Tilbake