Gravplassene i Torsken menighet


Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Torsken menighet:

Torsken sokn har 5 gravplasser (kirkegårder), og er i gravplass-systemet tildelt 30-serien. Gravplass-systemet har gravplassnr, felt, rekke, og grav (32.A.01.002). I tillegg har festeavtalen på grav(er) festenummer som starter med gravplassnr.

 

31. Ballesvik

32. Grunnfarnes

33. Flakstadvåg 

34. Kongsnes (ikke digitalisert)

35. Torsken kirkegård (ikke registrert inn)
 

Her kan du søke på kirkegårdene.

Tilbake