Om menigheten

Det er 6 gudstjenestesteder i Torsken sokn (Torsken kirke, Gryllefjord kapell, Medby kapell, Flakstadvåg kirke, samt Grunnfarnes og Sifjord bedehus som er privateid).

 

 

Fasteaksjon 2021

Torsken Menighet støtter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i år også!

Les mer

 

Menighetsmøte i Torsken menighet

Torsken menighetsråd avholder menighetsmøte i Medby kapell 14. mars etter gudstjenesten som starter kl 11.

Les mer

 

Menighetsråd for perioden 2019-2023

Her er oversikt over de som er innvalgt for menighetsrådsperioden 2019-2023.

Les mer

 

Kirkene i Torsken menighet

Her kan du se en oversikt over kirkene i Torsken menighet: For kirkene kan du klikke på bilde av kirka, for å få mer informasjon fra K...

Les mer

Kalender for Torsken menighet

Staben i Torsken menighet

Kirketjener Torsken - Gryllefjord

Lillan Leithe Andersen

90 65 88 97

Send e-post

Sokneprest i Torsken

Øyvind Ropstad

95227642

Send e-post

Kirketjener Grunnfarnes

Leif Einar Thomassen

47801644

Send e-post