Om menigheten

Det er 6 gudstjenestesteder i Torsken sokn (Torsken kirke, Gryllefjord kapell, Medby kapell, Flakstadvåg kirke, samt Grunnfarnes og Sifjord bedehus som er privateid).

 

Konfirmantpåmelding Berg, Torsken og Tranøy 2024

Velkommen som konfirmant 2024 i Berg, Torsken og Tranøy!

Les mer

Torsken - Valgresultatet 2024-2027

(Trykk her) - oversikt over de som er innvalgt for menighetsrådsperioden 2024-2027.

Les mer

Registrering av festeansvarlig

Registreringer etter 1. juni 2023 vil ikke bli innregistrert i gravplass-systemet før utpå høsten. Rydding av nedfalte gravmerker og innme...

Les mer

Søk etter festeansvarlig og sletting av graver

Senja kirkelige fellesråd har i samarbeid med Senja kommune hatt en større aksjon, for å finne festeansvarlige til flere tusen gravlagte...

Les mer

Supplerende nominasjon

Det er åpnet for supplerende nominasjon når det som her bare er godkjent listeforslag fra nominasjonskomiteen. Frist for innlevering av for...

Les mer

Menighetsrådsvalg 2023 Torsken

Høsten 2023 er det menighetsrådsvalg.  Torsken menighetsråd har nedsatt en nominasjonskomité som lager en liste til dette valget. Nå e...

Les mer

Mer enn 3000 graver står i fare for å bli slettet

Senja kommunen har over 15.000 gravlagte og hver grav skal ha en fester. En fester er en som er ansvarlig for graven, en som holder graven ...

Les mer

Menighetsråd for perioden 2019-2023

Her er oversikt over de som er innvalgt for menighetsrådsperioden 2019-2023.

Les mer

Kirkene i Torsken menighet

Her kan du se en oversikt over kirkene i Torsken menighet: For kirkene kan du klikke på bilde av kirka, for å få mer informasjon fra K...

Les mer

Kalender for Torsken menighet

Staben i Torsken menighet

Kirketjener Grunnfarnes

Leif Einar Thomassen

47801644

Send epost

Menighetspedagog

Birgit Johansen Noreng

453 27 028

453 27 028

Send epost

Menighetspedagog

Birgit Johansen Noreng

453 27 028

453 27 028

Send epost