Om menigheten

Det er 6 kirker i Tranøy (Tranøy, Stonglandet, Vangsvik, Svanelvmo, Reindalen, og Skrolsvik kapell som er privateid).

Tranøy kirkekontor: Tranøyveien 3935, 9392 Stonglandseidet - Telefon 77854710 - epost: trykk her

 

Konfirmantpåmelding Berg, Torsken og Tranøy 2024

Velkommen som konfirmant 2024 i Berg, Torsken og Tranøy!

Les mer

Tranøy - Valgresultatet 2024-2027

(Trykk her) - oversikt over de som er innvalgt for menighetsrådsperioden 2024-2027.

Les mer

Registrering av festeansvarlig

Registreringer etter 1. juni 2023 vil ikke bli innregistrert i gravplass-systemet før utpå høsten. Rydding av nedfalte gravmerker og innme...

Les mer

Søk etter festeansvarlig og sletting av graver

Senja kirkelige fellesråd har i samarbeid med Senja kommune hatt en større aksjon, for å finne festeansvarlige til flere tusen gravlagte...

Les mer

Supplerende nominasjon

Det er åpnet for supplerende nominasjon når det som her bare er godkjent listeforslag fra nominasjonskomiteen. Frist for innlevering av for...

Les mer

Menighetsrådsvalg 2023 Tranøy

Høsten 2023 er det menighetsrådsvalg.  Tranøy menighetsråd har nedsatt en nominasjonskomité som lager en liste til dette valget. Nå er...

Les mer

Mer enn 3000 graver står i fare for å bli slettet

Senja kommunen har over 15.000 gravlagte og hver grav skal ha en fester. En fester er en som er ansvarlig for graven, en som holder graven ...

Les mer

Sorggruppe 2021

Sorg er en allmennmenneskelig erfaring som for mange av oss blir en uovervinnelig fiende som gir redusert livskvalitet. Tranøy menighet åpn...

Les mer

Menighetsråd for perioden 2019-2023

Her er oversikt over de som er innvalgt for menighetsrådsperioden 2019-2023.

Les mer

Kirkene i Tranøy menighet

Her kan du se en oversikt over kirkene i Tranøy menighet: For kirkene kan du klikke på bilde av kirka, for å få mer informasjon fra Ki...

Les mer

Kalender for Tranøy menighet

Staben i Tranøy menighet

Kirketjener Reindalen

Laila-Beate Thomassen-Paulsen

99295573

Send epost

Kirketjener/Renholder Vangsvik kirke

Natsnet Ghirmay Tesfamariam

+47 410 74 930

Send epost

Menighetspedagog

Birgit Johansen Noreng

453 27 028

453 27 028

Send epost

Menighetspedagog

Birgit Johansen Noreng

453 27 028

453 27 028

Send epost

Menighetssekretær/IKT - Gravplassforvaltning

Håkon Ryvoll

778 54 710

96626686

Send epost

Sokneprest i Tranøy

Morten Fredrik Hagen

944 80 948

Send epost