Innlevering av listeforslag til valg av menighetsråd


Informasjon om hvordan du kan levere listeforslag til valg av nytt menighetsråd i hver menighet, og frister for å gjøre dette. 

Nedenfor finner du kunngjøring om frist for innlevering av listeforslag i de forskjellige menighetene, og hvordan du kan gjøre det:

Berg menighet

Torsken menighet

Tranøy menighet

Tilbake