Registrering av festeansvarlig


Registreringer etter 1. juni 2023 vil ikke bli innregistrert i gravplass-systemet før utpå høsten. Rydding av nedfalte gravmerker og innmeldte slettede graver, samt ustelte graver uten ansvarlig fester, utføres sommeren 2023.

Tilbake