Internasjonal kafe - Kongokafe


Lørdag 14.oktober kl. 12-14 i Finnsnes kirke.

Deilig mat fra flere land.

Kaffe og kake.

Lotteri.

Underholdning og info om skoleprosjektet.

Tilbake