Menighetsmøte i Torsken menighet


Torsken menighetsråd avholder menighetsmøte i Medby kapell 14. mars etter gudstjenesten som starter kl 11.

 

Torsken menighetsråd avholder menighetsmøte i Medby kapell 14. mars etter gudstjenesten som starter kl 11. Sak til behandling: Justering av gudstjenesteordningen i Torsken menighet. Sakspapirer her og her.

Tilbake